Stichting Sinterklaas Heemskerk

Het doel van de Stichting Sinterklaas Heemskerk (SSH) is het jaarlijks organiseren en uitvoeren van de intocht van Sinterklaas in Heemskerk, alsmede het organiseren en uitvoeren van al het geen rechtstreeks of zijdelings, met deze intocht verband houdt of redelijkerwijs bevorderlijk kan zijn voor dit kinderfeest.

Stichting Sinterklaas Heemskerk probeert haar doel te bereiken door gemeente, ondernemers, instellingen en burgers in Heemskerk zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de diverse Sinterklaas-activiteiten in Heemskerk. Stichting Sinterklaas Heemskerk (afgekort S.S.H.) tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het houden van een intocht voor Sint Nicolaas
  • het stimuleren en organiseren van activiteiten voor de kinderen
  • het verschaffen van informatie over de activiteiten van de stichting
  • het in stand houden van de traditie door informatie over Sint Nicolaas te geven
  • alle activiteiten laagdrempelig te houden en toegankelijk voor alle inkomensklassen

De stichting heeft geen winstoogmerk en ons vermogen wordt gevormd door:

  • bijdrage van lokale overheden
  • bijdragen van ondernemers
  • bijdragen van donateurs en vrienden van Sinterklaas
  • schenkingen, giften en andere vormen van donaties

Stichting Sinterklaas Heemskerk

Secretariaat: Stroomwal 32, 1967 JK Heemskerk
E-mail: info@sinterklaasheemskerk.nl 

Rabobank NL08 RAB O0153641800
KvK Amsterdam 50879731

Meehelpen

Benieuwd hoe je kunt helpen bij de diverse Sinterklaas-activiteiten?

Sponsors

Onze stichting kan niet zonder sponsorbijdragen. Wilt u een vriend worden van Sinterklaas Heemskerk?