Stichting Sinterklaas Heemskerk

Het doel van de Stichting Sinterklaas Heemskerk (SSH) is het jaarlijks organiseren en uitvoeren van de intocht van Sinterklaas in Heemskerk, alsmede het organiseren en uitvoeren van al het geen rechtstreeks of zijdelings, met deze intocht verband houdt of redelijkerwijs bevorderlijk kan zijn voor dit kinderfeest.

SSH probeert haar doel ondermeer te bereiken door gemeentebestuur, ondernemers, instellingen en burgerij in Heemskerk zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van deze jaarlijkse intocht. Stichting Sinterklaas Heemskerk(afgekort S.S.H.) tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het houden van een intocht voor Sint Nicolaas
  • het stimuleren en organiseren van activiteiten voor de kinderen
  • het verschaffen van informatie over de activiteiten van de stichting
  • het in stand houden van de traditie door informatie over Sint Nicolaas te geven
  • alle activiteiten laagdrempelig te houden en toegankelijk voor alle inkomensklassen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en ons vermogen wordt gevormd door:

  • bijdrage van lokale overheden
  • bijdragen van ondernemers
  • bijdragen van donateurs en vrienden van Sinterklaas
  • schenkingen, giften en andere verkrijgingen

Stichting Sinterklaas Heemskerk

secretariaat: Stroomwal 32, 1967 JK Heemskerk
E-mail: info@sinterklaasheemskerk.nl 

Rabobank NL08RABO0153641800
KvK Amsterdam 50879731

Meehelpen

Wil je weten hoe je mee kunt helpen met de intocht en de voorbereiding?

Sponsors

Onze stichting kan niet zonder sponsorbijdragen. Wilt u een vriend worden van Sinterklaas Heemskerk?